دسامبر 5, 2014

جلسه ی نقد فیلم پنج شنبه 13 آذر 93

خسروی : رمز گشایی برای فهم معانی در نقد یک هنر مهم است.
نوامبر 29, 2014

جلسه ی نقد فیلم – 6 آذر 1393

خسروی : برای شکستن هر الگویی باید مانیفست آن الگو را شناخت.
نوامبر 29, 2014

جلسه ی نقد فیلم – پنج شنبه 29 آبان 93

 دیالکتیک به یونانی به معنای مباحثه و مناظره است.پیشینه ی تفکر دیاکتیک به یونان باستان و به طور مشخص به سقراط باز می گردد.به بیان ساده،هرگاه […]
نوامبر 29, 2014

گزارش جلسه ی نقد فیلم – پنج شنبه 15 آبان 93

خسروی : زاویه دادن به قاب های مختلف باعث جذابیت بصری قاب می شود و همین امر باعث می شود،مخاطب را از زاویه های مختلف به […]
اکتبر 26, 2014

خسروی: فیلم مستند باید دارای تناسب فرم و محتوا باشد

عضو هیات انتخاب جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان گفت: فیلم مستند باید دارای تناسب فرم و محتوا باشد هر چند عده‌ای معتقدند که فیلم مستند […]
اکتبر 26, 2014

گزارش جلسه ی نقد فیلم – پنج شنبه اول آبان 93

نمودار شخصیت به دو بخش بیرونی و درونی تقسیم می شود.بخش درونی،شخصیت را شکل می دهد. بخش بیرونی،شخصیت را نمودار می کند.بخش درونی،زندگی نامه ی شخصیت […]
اکتبر 26, 2014

گزارش جلسه نقد فیلم – روز پنج شنبه 17 مهر 93

پایان یک فیلم بسیار حائز اهمیت است.گاهی بنابر یک فلسفه و دلیل درست باید پایان فیلم را باز بگذاریم. گاهی بی پایانی فیلم،پایان فیلم است.فیلمساز هر […]
اکتبر 26, 2014

گزارش نهایی جلسات کانون فیلمنامه نویسان – به صورت خلاصه تیتر

بررسی ایده و طرح های علاقه مندان در طی جلسات و ارائه ی راهکار برای ادامه ی کار و نوشتن فیلمنامه ی کوتاه ارائه ی رهکارهای […]
اکتبر 26, 2014

جلسه ی نقد فیلم – پنج شنبه 9 مهر

پرسپکتیو در ایران، ابتدا در آثار کمال الملک دیده شد. شخصیت در فیلمنامه ی مدرن مهم تر از قهرمان است و شخصیت مجموعه ای از رفتارهای […]