مارس 4, 2016

سوت پایان پنجمین جشنواره حسنات 5؛ تجلیل از سرکار خانم بنیانیان مدیرعامل موسسه خیریه صدیقین

در اختتامیه پنجمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات از سرکار خانم زهرا بنیانیان مدیرعامل موسسه خیریه صدیقین تقدیر شد. به گزارش ستاد خبری جشنواره حسنات، از […]
فوریه 24, 2016

تجلیل از رسول صدرعاملی در پنجمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات

به گزارش ستاد خبری جشنواره حسنات، تجلیل از هنرمندان نیکوکار و تاثیرگذار در پرداخت به مفاهیم خیر در جامعه، همواره از سیاست‌های مورد توجه جشنواره فیلم […]
فوریه 23, 2016

تجلیل از موسسه خیریه صدیقین در پنجمین جشنواره فیلم کوتاه حسنات

به گزارش ستاد خبری جشنواره حسنات، تجلیل از خیریه‌های نیکوکار و تاثیرگذار در پرداخت به مفاهیم خیر در جامعه، همواره از سیاست‌های مورد توجه جشنواره فیلم […]