دسامبر 24, 2013

هیات انتخاب بخش فیلم‌نامه جشنواره چهارم آغاز بکار کرد

هیات انتخاب بخش فیلم‌نامه چهارمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان کار خود را برای ارزیابی آثار ارسال شده به این بخش از جشنواره آغاز کرده […]
دسامبر 22, 2013

صبح امروز صورت گرفت؛

آغاز به کار هیات انتخاب بخش داستانی جشنواره چهارم   هيات انتخاب بخش داستانی چهارمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان بازبيني آثار ارسال شده به […]
دسامبر 12, 2013

هیات انتخاب جشنواره چهارم معرفی شدند

اسامی هیات انتخاب چهارمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان معرفی شدند و ابلاغ‌های خود را برای فعالیت دریافت کردند.
دسامبر 3, 2013

اسامی هیات انتخاب جشنواره چهارم به مرحله نهایی رسید

اسامی هیات انتخاب چهارمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان به مرحله نهایی رسید و این اسامی هفته آینده اعلام خواهد شد. به گزارش ستاد خبری […]