آموزش وردپرس قالب وردپرس قالب رايگان وردپرس درس وردپرس آموزش LabVIEW کارت DAQ دیتالاگر Data Logger
نشستها و کارگاه های آموزشی جشنواره 96 – هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات
دسامبر 11, 2017

نقد و بررسی فیلم ” تنازع”و”999999999″

سیزده امین کارگاه نقد و بررسی آثار منتخب جشنواره ملّی فیلم کوتاه حسنات
دسامبر 4, 2017

نقد و بررسی فیلم ” کورسو”

دوازده  امین کارگاه نقد و بررسی آثار منتخب جشنواره ملّی فیلم کوتاه حسنات
نوامبر 28, 2017

نقد و بررسی فیلم ” ارتقاع امید”

یازده امین کارگاه نقد و بررسی آثار منتخب جشنواره ملّی فیلم کوتاه حسنات
نوامبر 22, 2017

نقد و بررسی فیلم ” مادر”

ده امین کارگاه نقد و بررسی آثار منتخب جشنواره ملّی فیلم کوتاه حسنات
نوامبر 15, 2017

نقد و بررسی فیلم ” شیرتلخ”

نهمین کارگاه نقد و بررسی آثار منتخب جشنواره ملّی فیلم کوتاه حسنات
نوامبر 2, 2017

نقد و بررسی فیلم ” آرداک”

هشتمین کارگاه نقد و بررسی آثار منتخب جشنواره ملّی فیلم کوتاه حسنات
اکتبر 25, 2017

نقد و بررسی فیلم “بیماری”

هفتمین کارگاه نقد و بررسی آثار منتخب جشنواره ملّی فیلم کوتاه حسنات
اکتبر 25, 2017

نقد و بررسی فیلم “به خاط هیچ”

ششمین کارگاه نقد و بررسی آثار منتخب جشنواره ملّی فیلم کوتاه حسنات
اکتبر 5, 2017

نقد و بررسی فیلم “راه بی عبور”

پنجمین کارگاه نقد و بررسی آثار منتخب جشنواره ملّی فیلم کوتاه حسنات