می 16, 2018

قدرت الله نوروزی: برگزاری جشنواره حسنات شهر خلاق اصفهان را در زمینه هنر تواناتر می کند

قدرت الله نوروزی شامگاه سه شنبه در آیین اختتامیه هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان این جشنواره با بیان اینکه خوشحالم که در جمع هنرمندان […]
می 16, 2018

سید عباس صالحی: حسنات نگاه هنرمندان را به سمت نیازهای ضروری جامعه هدایت می‌کند

به گزارش ستاد خبری هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان ، سید عباس صالحی پیامی به هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان فرستاد که […]
می 16, 2018

رسول صدرعاملی: فیلم‌های بخش مسابقه جشنواره حسنات بسیار درخشان بود

به گزارش ستاد خبری هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان ، رسول صدرعاملی شامگاه سه‌شنبه در آیین اختتامیه هفتمین ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان که […]
می 16, 2018

حسین ملایی: برآنیم که نگاه جامعه به احسان و نیکوکاری را با همت هنرمندان گسترش دهیم

به گزارش ستاد خبری هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان، حسین ملایی شامگاه سه‌شنبه در آیین اختتامیه هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان اظهار […]
می 15, 2018

برگزیدگان بخش فیلم کوتاه داستانی هفتمین جشنواره حسنات معرفی شدند

به گزارش ستاد خبری هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان، برگزیدگان بخش داستانی جشنواره در مراسم اختتامیه که در سینما فلسطین اصفهان در حال برگزاری […]
می 15, 2018

معرفی برگزیدگان بخش مستند هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان

به گزارش ستاد خبری هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان، برگزیدگان بخش مستند جشنواره در مراسم اختتامیه که در سینما فلسطین اصفهان در حال برگزاری […]
می 15, 2018

برگزیدگان بخش پویانمایی هفتمین جشنواره حسنات معرفی شدند

به گزارش ستاد خبری هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان، برگزیدگان بخش پویانمایی جشنواره در مراسم اختتامیه جشنواره که در سینما فلسطین اصفهان در حال […]
می 15, 2018

معرفی برگزیدگان فیلم‌های کوتاه داستانی، مستند و پویانمایی جشنواره حسنات به انتخاب داوران جوان

به گزارش ستاد خبری هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان، برگزیدگان فیلم‌های کوتاه داستانی، مستند و پویانمایی جشنواره حسنات به انتخاب داوران جوان معرفی شدند […]
می 15, 2018

برگزیدگان بخش فیلمنامه هفتمین جشنواره حسنات معرفی شدند

برگزیدگان بخش فیلمنامه هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان معرفی شدند. به گزارش ستاد خبری هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان، برگزیدگان بخش فیلمنامه […]