مهلت ثبت اثر در بخش ملی و پرتره به پایان رسید

مهلت ثبت اثر در بخش ملی و پرتره به پایان رسید از این پس میتوانید آثار خود را در بخش هر شهروند یک فیلم ثبت نمایید 

گفتنی است آخرین مهلت ثبت آثار در بخش شهروندی 1 بهمن 1396 می باشد برای دیدن فراخوان و مقررات بخش هر شهروند یک فیلم روی لینک زیر کلیک نمایید