حواشی اختتامیه جشنواره چهارم
مارس 6, 2014
ارجمند: مفاهیم مجرد در سینما جایی ندارند
مارس 8, 2014

مدیر حوزه هنری استان اصفهان :امروز جامعه ما به امید نیاز دارد. ولی متاسفانه اکثر فیلم هایی که تولید می شود سرد و تلخ است. امروز در فیلم ها بایستی به امیدبخشی به مردم بیشتر پرداخته شود.َ

درآخرین روزاز برگزاری جشنواره حسنات دراصفهان، نشست تخصصی آموزشی جشنواره حسنات با حضورمدیرحوزه هنری استان اصفهان درتالار فرشچیان برگزار شد.

دراین نشست مدیر حوزه هنری اصفهان با اشاره به برگزاری تاثیر گذار جشنواره حسنات در اصفهان گفت: خوشبختانه حسنات ، جشنواره خوبی است که درحال نهادینه شدن در فضای عمومی جامعه است وبه دلیل آن که نسبت به ارزش های انسانی تاکید می کند مورد توجه قرارگرفته است.

مهدی سیدین نیا؛ تصریح کرد: نگاه جشنواره حسنات به فلیمسازی ، نگاهی است که دردی ازدل جامعه را برطرف می کند و فلیمسازان نیز با خلاقیت باید این کالبد هایی را که در متن جامعه وجود دارد را برجسته کنند و با زبان هنر که تاثیر گذاری بسیاری دارد فیلمساز اول خودش بهره ای از این هنرببرد و بعدا هنر را برای مخاطبان ارائه کند.

وی با اشاره به اینکه فیلم های بلند دارای مباحث خاصی است گفت: در فیلم های بلند فرایند هایی ازایده ها مطرح می شود وبعدا فرایند تولید آغاز می شود.

وی با اشاره به اینکه چند سالی است که حوزه هنری برروی اقتصاد هنرکار می کند ادامه داد:سال هاست دغه دغه کشورما کاردرهمین مقوله است وما به دنبال آن هستیم که با توجه به وجود مشکلات زیاد در اقتصاد کشورمان ، فیلم هایی تهیه کنیم که صرفه اقتصادی داشته باشد.

سیدین نیا؛ با اشاره به اینکه هنر سفارشی با سفارش هنر متفاوت است ادامه داد:،وقتی سفارش هنر می دهیم و چیزی می خواهیم حرف بدی نیست ولی باید بگذاریم تولید اثر را به عهده هنرمند بگذاریم.

وی افزود:درحال حاضر بیش از 90 درصد فیلم های کوتاه آن طور که باید به دست مخاطبانش نمی رسد و محدود به آرشیوخانگی شده و اینکه چطور بتوانیم این فیلم های کوتاه را در سالن های نمایش جا بیندازیم مسئله ای بسیار مهم است .

رئیس حوزه هنری اصفهان تاکید کرد:برای فیلم کوتاه باید دسته جمعی کارو هزینه کنیم و فضای مناسبی را برای این کارمهیا نماییم ،نه اینکه با این همه هزینه ای که برای ساخت این فیلم ها صورت می گیرد صدا و سیما که کانون اصلی استفاده از این فیلم هاست با قیمت کم یک فیلم را خریداری نماید و در آن سو سازنده فیلم متضررشود.

وی با تاکید به اینکه متاسفانه قضیه استفاده از فیلم های کوتاه هنوز در کشورما جا نیفتاده است اظهارداشت:این موضوع نه تنها درکشور ما بلکه در آن سوی دنیا نیز دیدگاه پذیرفته شده ای نیست.

وی تصریح کرد: درفرایند تولید بایستی اقتصاد فیلم ؛لوکیشن ها ؛ بازیگر ها ، نور و تجهیزات را با مباحث سرمایه گذاری و کیفیت به همراه هم مد نظرقرارگیرند که اگراین گونه باشد ازامکانات بهره مند می شویم.

وی با تاکید به اینکه برای فیلم کوتاه حداقل 50 میلیارد تومان هزینه می شود که 3 درصد آن به مرحله پخش می رسد که این مسئله قابل تامل است گفت: نباید ذوق کنیم که تولید فیلم هایمان آنچنان است این خیلی غصه دارد چرا که سرمایه بچه ها فرصت های جوانی این ها بیش از این مورد توجه قرار نمی گیرد.بایددقت کنیم که چگونه حرکت کنیم.

سیدین نیا”،با اشاره به اینکه تکنولوژی روبه پیشرفت است و باید ازتکنیک و تجربه استفاده کنیم ادامه داد:متاسفانه قالب هایی درفیلمسازی کشورمان است که فکر می کنیم بر اساس همین سبک باید پیش برویم بایستی یک مقدار ساختار شکنی کنیم و از استعداد های خودمان بهتر استفاده کنیم.

وی اظهار داشت:تقاضای ما این است که دستگاههای مرتبط با این موضوع کنارهم قرار گیرند؛ هرکس در جزیره خودش و ناهمگون نباشد، اگر حوزه هنری ، صداو سیما ، کانون حسنات ،و شهرداری و هر کس که می تواند گوشه ای از کار را بگیرد و سرمایه ای با کمک همه دستگاهها برای خرید تجهیزات فیلمسازی برای فیلمسازان بسیار مفید فایده خواهد بود.

مدیر حوزه هنری اصفهان ، گفت: فیلم باید بازگشت سرمایه داشته باشد. نمی توانیم بگوییم منابع نامحدود داریم و فیلم بسازیم و در صندوقچه های خانه نگهداری کنیم. باید این ها را برای مخاطبان به نمایش بگذاریم که این کار با استفاده از تکنیک ها و فعالیت هایی صورت می گیرد که در آن به بازگشت سرمایه و اتفاقات بعد از آن نیز توجه شود . اگر قرار باشد صرفا هزینه کنیم و بازگشت نداشته باشیم. برایمان مشکل به وجود می آید.

وی با بیان اینکه باید کار مستند پژوهشی و تحلیلی باشد که متاسفانه سرمایه گذاری نمی شود اظهارداشت:بایستی در فرآیند کارمان یعنی تولید فیلم خلاقیت های ذهنی را درراس برنامه قرار گیرد ؛باید تربیت ذهن داشته باشیم و صرفا به دیده ها اکتفا نکنیم.

آنچه امروز به چشم می خورد متاسفانه عدم عادت به فکر کردن است. اتاق فکر برای فیلم سازان و جایی که در آن تبادل اطلاعات اتفاق می افتد کمتر موجود است. قطعا فکری که آماده است دارای تحول می باشد.

سیدین نیا اضافه کرد: برگزاری جشنواره حسنات که در آن نیز کارگاه هایی برای تجربه فراهم شده است بسیار مناسب می باشد.

مدیر حوزه هنری اصفهان در پاسخ به این پرسش که نقش آموزش در تولید فیلم های با محتوا تاثیر گذار است گفت: امروز جامعه ما به امید نیاز دارد. ولی متاسفانه اکثر فیلم هایی که تولید می شود سرد و تلخ است. امروز در فیلم ها بایستی به امیدبخشی به مردم بیشتر پرداخته شود.

وی با بیان اینکه درگیر شدن با موضوعات و چیزهایی که جامعه را تحت الشعاع قرار داده است را رد نمی کنیم ولی درگیر شدن با این موضوعات به شکلی باعث ایجاد دلسردی می شود گفت: جشنواره حسنات فرصتی را پدید آورده که قالب های احسان و نیکوکاری در جامعه ای که با موضوعات نگران کننده نیز همراه است ارزشهای انسانی را با ویژه گی های بسیار بارز برای مخاطبان به نمایش می گذارد.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود به این مساله اشاره کرد که فیلمساز باید هدفمند کار کند و بداند که چه می خواهد بسازد و بحث احساسات فکری و عقلی را مورد توجه قرار دهدگفت: این مسئله ایست که 25 سال دغدغه من شده است.فیلمساز باید در حوزه احساسات فطری و عقلی بیشترین دغدغه را داشته باشد. متاسفانه این دو بعد وجود انسان خیلی مظلوم واقع شده است و اکثر فیلمسازان نسبت به آن بی توجه هستند.

سیدین نیا ؛با اشاره به اینکه اگر بین احساسات فطری و عقلی در ساخت فیلم ها ارتباط معنایی برقرار شود . انقلابی در عرصه فیلم سازی اتفاق می افتد ادامه داد: اگر بتوانیم کارگاه های خلاقیت، تفکر ، ایده پردازی ، سوژه یابی را در بین فیلم سازان ترویج کنیم می توانیم امیدوار باشیم که فیلم هایی در خور توجه تولید کنیم.

وی در ادامه افزود: در صدد هستیم که فیلم های بلند را تولید کنیم . چرا که صرفه اقتصادی و حمایت از آن بهتر و بیشتر است . در عرصه فیلم کوتاه نیز صدا و سیما نیز به دلیل آنکه چند سالیست با مشکلات بودجه ای مواجه شده است. اقدام به خرید فیلم های کوتاه با قیمت های بسیار پایین می نماید که این مساله سرمایه گریز خواهد بود. و برای فیلمساز به نوعی ضرر محسوب می شود. باید در اقدامی هماهنگ صدا و سیما ، شهرداری، حوزه هنری ، انجمن سینمای ایران ، سرمایه گذاری برای ساخت فیلم های حرفه ای نماید. و یا اینکه با خرید تجهیزات مانند دوربین ، تجهیزات نور ، بخشی از امکاناتی را که فیلم سازان نیاز دارند را از طریق سرمایه گذاری در یک صندوق بتوانیم تامین نماییم.

 

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله امنیتی *