139512021430221910060524

جایزه ویژه محیط زیست به سه اثر برتر اهدا شد


جایزه ویژه محیط زیست در ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه اصفهان به سه اثر برتر اهدا شد.


به گزارش ستاد خبری ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان، جوایز ویژه بخش محیط زیست ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان به سه اثر برتر اهدا شد.
در این راستا “بیشعوری ” اثر امیر حسین ریاحی از اصفهان، “نظافت” محمدرضا میناپور از استان آذربایجان غربی و “فرمول” ساخته سید محمدعلی حامی از اصفهان موفق به دریافت این جایزه شدند.