139512021430221910060524

برگزیدگان بخش داستانی ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات معرفی شدند


«نسبت خونی» به کارگردانی به کارگردانی حسین امیری و پدرام پورامیری از کرمان بهترین فیلم داستانی بخش داستانی بخش ملی ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات شد.


به گزارش ستاد خبری ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات، «نسبت خونی» به کارگردانی حسین امیری و پدرام پورامیری از کرمان به عنوان بهترین فیلم داستانی انتخاب شد و دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی به این فیلم رسید.
همچنین بهترین کارگردانی فیلم داستانی به فیلم «دختری در میان اتاق» به کارگردانی کریم لک زاده  از تهران رسید. دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی به این کارگردان تعلق گرفت.
«سبز کله غازی» اثر آرمان خوانساریان از تهران نیز بهترین فیلمنامه فیلم داستانی شد دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی به این اثر تعلق می‌گیرد.
همچنین جایزه ویژه هیئت‌داوران در بخش داستانی به «کورسو» اثر حامد اصلانی از تهران تعلق گرفت و لوح سپاس، یادمان جشنواره و جایزه نقدی به این هنرمند اعطا می‌شود.