آخرین مطالب

دسامبر 31, 2018

پرونده دریافت آثار توسط دبیرخانه هشتمین جشنواره ملی فیلم حسنات باثبت1664 اثر بسته شد

بنابراعلام دبیرخانه جشنواره ،هنرمندان جوان کشورتاپایان 30آذرماه، آخرین روزمهلت ارسال آثار، ،1664اثر رابه دبیرخانه هشتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان ارسال نمودند،که ازاین تعداد695فیلم کوتاه داستانی-299فیلم کوتاه […]
اکتبر 23, 2018

مهلت ارسال آثار به جشنواره هشتم تا 30 آذر تمدید شد

بنا بر اعلام دبیرخانه هشتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات، ارسال آثار برای شرکت در این جشنواره تا 30 آذرماه تمدید شد.
آگوست 9, 2018

فراخوان هشتمین جشنواره ملّی فیلم کوتاه حسنات اصفهان اعلام شد

  فراخوان هشتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان با تایید شورای سیاستگذار‌ی این جشنواره اعلام شد.

پوستر